Papás

-Atenció Personalitzada.
-Informe Psicopedagògic.
-La Adaptació.
-La Roba.
-La Salut.
-Documentació en cas de matriculació
-Beques
-Mestra de Anglès
-Contacte amb les Famílies
-Contacontes
-Gravació Anual de vídeo
-Cançoner del Niuet
 
 

ATENCIÓ PERSONALITZADA

Les entrades i sortides dels infants ,es realitzen directament amb les mestre corresponets al nivell per mantenir una comunicació directa i humana amb l’equip educatiu.
També es porten a terme la reunió de pares anual i entrevistes individuals si es considera necessari.

INFORME PSICOPEDAGÒGIC

El Niuet sempre ha considerat l’educació com un procès on la continuïtat educativa és bàsica. Per aquesta raó al finalitzar del període de la nostre Llar d’ Infants la Psicòloga del nostre Centre porta a terme entrevistes individuals, per comentar amb els pares el que serà el primer Informe Escolar del seu fill/a. Informe que desprès recomenem entregar una còpia al següent professional de la educació que atendrà al seu fill/a. (anar amunt)

L'ADAPTACIÓ

La adaptació representa per al nen/a un gran esforç doncs els hi costa acceptar que els pares/mares els deixin en un lloc desconegut i amb altres persones. Per això és important que els pares/mares i l’escola l’ajudem durant aquest periode de conflicte mitjançant:

-Visita de l'infant a l’escola abans d’iniciar el curs.

-Viure i parlar de l’escola amb il·lusió.

-Assistència continuada dels infants l’escola encara que en períodes més curts de temps que l’horari normal.

-Entrada gradual dels infants del mateix grup per poder acollir millor a cada nen/a nou.

-Acompanyar al nen/a i acomiadar-se breument, sense amagar-se, sense preses. El nen/a ha d’entendre que ara li diuen adeu, però més tard el vindràn a buscar.

Nota: Durant l’adaptació es poden presentar alguns canvis fisiòlogics (descomposicions, febres, pèrdues de gana, etc...) però poc a poc es van normalitzan si som constants amb el nen/a. (anar amunt)

ROBA  

EQUIP DE NENS/AS QUE PORTEN BOLQUERS
-1 Bata del Niuet marcada amb el nom i una beta
-3 paquets de tovalloletes per trimestre
-Bolquers
-1 muda d’hivern o d’estiu marcat
-1 got de plástic amb el seu nom i cognoms
-Ampolla d’aigua
 
EQUIP DELS NENS/AS QUE NO PORTEN BOLQUERS
-1 Bata del Niuet marcada amb el nom i cognoms i una beta
-3 paquets de tovalloletes per curs escolar
-1 muda d’ hivern i d’estiu marcat amb nom i cognoms
-1 got de plástic amb nom i cognoms
-Jaquetes i abrigs amb beta per penjar-los
(anar amunt)

 

 SALUT  
Quan hi ha un nen/a malalt expossem als altres al perill de contagi, per reduir aquest risc es prega no portar l'infant a l’escola. No s’aceptarà l’entrada de l'infant amb:
-Febre molt alta.
-Erupcions o alteracions de la pell excepte si l ‘informe del pediatra diagnostica que no són contagioses.
-Conjuntivitis purulenta sense tractament.
-Muguet o mal blanc sense tractament.
 
 

Avisos importants:
1.    Com a mesura higiènic–sanitària es recomana esterilitzar amb freqüència els xumets i biberons.
2.    L’escola no és lloc per administrar medicaments, però si algun infant ho precisa durant l’horari escolar, els pares/mares hauran de portar una autorització que els hi facilitarà l’educadora, indicant el producte, dosi, horari i calendari.
3.    Si un infant es posa malalt, es comunicarà als pares/mares per que vinguin a buscar-lo al més aviat possible. Es recomana als pares/mares que previnguin una sol·lució per als dies que es posi malalt (avis, veins, etc...) i donar l’avís al centre que està malalt.
 
(anar amunt)

 

DOCUMENTACIÓ a PRESENTAR en cas de MATRICULACIÓ

-Fotocòpia de la Cartilla de la Seguretat Social.
-Fotocòpia de les Vacunes.
-3 Fotos de Carnet.
-Nº del compte Bancari.
-Autorizació d’imatge i Protecció de dades .
-Signar la carta de compromís educatiu
-Poseu-vos en contacte amb nosaltres per a concertar dia i hora. Durant la visita seran informats de tot el funcionament intern de l'Escola i podran visitar la guarderia.
-El Període de matriculació finalitzarà quan totes les places estiguin ocupades. Llavors s'obrirà la llista d'espera. (anar amunt)

 

BEQUES

Sol·licitut de beques al Consell Comarcal per la financiació del curs escolar.(anar amunt)

MESTRA DE ANGLÈS

A l'escola Bressol "EL NIUET" aprenem anglès!!!
Cada setmana un professional especialista fa inmersió lingüística adaptada al bloc didàctic que estem treballant segons l'época de l'any.
El nostre objectiu és que els infants comencin des de petitons a adaptar la seva oïda als sons d' aquesta llengua estrangera tant internacional, d'una forma lúdica i divertida mitjançant jocs i cançons.
El nostre lema " LEARN AND PLAY" Veure vídeo

CONTACTE AMB LES FAMÍLIES

Darrere de cada infant hi ha un pare i una mare als quals volem mostrar gratitud per haver volgut compartir amb nosaltres la tasca educativa. Desitgem que tots els familiars se sentin reconeguts i participin cada vegada més en el funcionament de la llar d’infants.

Considerem que la família és el primer agent educador de l’infant, ocupa el primer lloc en l’educació dels seus fills/es. Per tant, la relació i la comunicació amb les famílies és rellevant en el nostre projecte educatiu. És necessària una relació d’estreta col·laboració basada en el diàleg, la confiança i el respecte mutu.

La família i la llar d’infants som dos sistemes diferents però amb un objectiu comú: el desenvolupament global i positiu dels infants.

Quan l’infant entra a la llar és la primera vegada que es produeix una separació amb la família i entra en contacte amb un entorn social amb nous referents i noves experiències. Cal que família i llar d’infants tractem amb coherència la tasca educativa per afavorir el desenvolupament global i harmònic dels infants.

Som una llar oberta a les famílies, necessitem transmetre i compartir tot el que fem a la llar, per la qual cosa creiem que les famílies han d’entrar i participar.

A la nostra llar d'infants establim contacte amb les famílies a diferents nivells:

-Entrevista inicial amb cada família per a obtenir dades importants sobre alguns aspectes de la vida i evolució de l'infant (salut, hàbits, alimentació,....)

-Contacte diari en les entrades i sortides.

-Lliurem dos informes escrits i realitzem dues entrevistes amb cada família per tractar de manera més reposada qüestions generals relacionades amb l'infant.

-Celebrem una reunió amb el grup de pares i mares al mes de novembre / desembre, després del període d'adaptació i de l'avaluació inicial, amb l'objectiu de presentar als pares la programació del curs.

-Fem arribar a les famílies cartes informatives de les activitats, sortides,...

-Pengem informacions que creiem que poden interessar als pares i mares a les cartelleres de la entrada y en aquesta Web.

-Realitzem entrevistes cada cop que la família o la tutora ho creuen oportú.

-Puntualment, col·laboren en qualsevol activitat o situació (explicar la seva professió, un conte,...), a l'aula i amb la tutora.
(anar amunt)

CONTACONTES

És una activitat amb la finalitat de fomentar la relació escola-pares, pares-fills. Els pares que ho desitgen poden assistir a l’escola a explicar un conte als nens/es. El conte pot ser explicat mitjançant el recurs didàctic que desitgin: titelles, llibre, làmines, de dibuix, diapositives....

ÀLBUM VIATGER

L’àlbum viatger és un tipus d’activitat amb l’objectiu de fomentar la relació escola-família, pares-fills, família-família. Cada família elabora un petit àlbum de la vida del seu nen/a ( foto familiar, si té animals, preferències de joc, llocs on ha estat...). Una vegada reunits els àlbums de tots els nens/es, la mestra confecciona un gran àlbum a tots. L’àlbum va viatjant per la casa de cada família.

(anar amunt)

GRAVACIÓ ANUAL DE VÍDEO

(anar amunt)

CANÇONER DEL NIUET

Aquest Cançoner està format per 60 temes populars de la nostre cultura i gravat per l’Equip de Educadores i mestres fundadores del NIUET l’any 1996.

Aquest CD i llibret corresponent on podeu trobar les lletres de les cançons podeu aconseguir-lo al nostre Centre .

La finalitat d’aquest projecte és que tots els infants del Niuet juntament amb els seus papas puguin gaudir cantant les cançons infantils de tota la vida. No hem d’oblidar que moltes d’elles han arribat a nosaltres per transmissión verbal.

Per qualsevol consulta podeu contactar amb el Centre. (anar amunt)

L'Esquirol
El Drac
Sol Solet
El Noi de la Mare
La Castanyera

(anar amunt)