Horari escolar

L’horari de l’escola és de 7’30 h. del matí a 19 h. de la tarda, roman oberta tot l’any menys l’època de nadal i els dies festius.
L’assistència dels nens a l’escola és molt flexible sense tenir un horari fix d’entrada i sortida, adaptada als horaris de treball dels papes i a les necessitats dels nens/nenes.
Els nens/ nenes poden assistir a l’escola:

 

Matins de 9 a 13 h.
Matins de 9 a 15h. amb menjador
Matins i Tardes de 9 a 17 h. amb menjador
Tardes de 15 a 19 h.
Tardes de 13 a 17 h. amb menjador
Tardes de 13 a 19 h. amb menjador
Matins i Tardes de 9 a 13 h. i de 15 a 17 h. sense menjador
Matins i Tardes de 9 a 13 h. i de 15 a 19 h. sense menjador

Les hores fora d’horari escolar com de 7’30 a 9 h. de 13 a 14 h. i de 17 a 19 h. es consideren com a servei d’acolliment i servei de permanència, abonant per això un suplement en la quota.
(Nota: Les vigília de festius tanquem a les 17 h.).

Horari d’estiu: Juliol de 7’30 a 17 h. i Agost de 7’30 a 15 h. Durant els mesos d’estiu compresos entre juliol i agost els nens/nenes poden assistir a l’escola per dies solts, setmanes.