Salut

Quan en algun grup hi ha un nen/nena malalt exposa als altres al perill de contagi, per a reduir aquest risc es prega que el nen/nena no assisteixi al centre a no ser estrictament necessari. No s’acceptarà l’entrada de nens/nenes amb:
-Febre molt alta.
-Erupcions o alteracions de la pell excepte si l’informe del pediatre diagnostica que no són contagioses.
-Conjuntivitis purulenta sense tractament.
Avisos importants:
1. Com a mesura higiènic–sanitària es recomana esterilitzar amb freqüència els xumets i biberons.
2. L’escola no és lloc per a administrar medicaments, però si algun nen/nena el precisa durant l’horari escolar, els pares hauran de portar una autorització que els facilitarà l’educadora, indicant el producte, dosi, horari i calendari.
3. Si un nen/nena se posa malalt s’avisarà als pares perquè venguin a recollir-ho al més aviat possible. Es recomana als pares que prevegin una solució per als dies que emmalalteixi (avis, veïns, et…) i donar l’avís al centre que no assisteixi per malaltia.
4. El centre es fa responsable dels objectes personals dels nens/nenes que s’han donat de baixa només durant 30 dies.

Formulari de contacte