Activitats i dependències

La nostra escola disposa de tres aules: Pollets classe P0, Orenetes classe P1 i Pit-Roigs classe P2, una aula polivalent multi sensorial (sala de l’Arbre Màgic), cuina pròpia i gran pati assolellat.

Galeries fotogràfiques:

Hàbits i rutines

El dia a dia a l’escola gira entorn de l’adquisició d’hàbits i rutines, que faciliten el desenvolupament, l’autonomia i el benestar de les/els nenes/us, i organitzen el temps a l’escola. La vida quotidiana és l’eix central de l’ambient educatiu, ocupa una gran part del temps a l’escola i són moments d’aprenentatge de gran importància. Aquests moments del canvi de bolquers, l’hora dels menjars o el descans, són essencials per el desenvolupament autònom de les/els nenes/nens. Elles/ells són els protagonistes de la seva pròpia acció i, per tant, són elles/ells els qui marquen el ritme del seu procés vital. Des de l’escola s’acompanyen aquests processos respectant els interessos de cada nena/nen, deixant que desenvolupin al màxim i d’una manera autònoma les seves capacitats. Per això procurem crear una atmosfera tranquil·la i agradable on els adults oferim un espai acollidor i de relació, i on es respecta el ritme individual de cada nen/nena.
El treball dels hàbits i rutines és fonamental en l’etapa 0-3, ja que potència l’adquisició de l’autonomia i la socialització de les/els nenes/nens. És imprescindible establir vincles de col·laboració entre escola i famílies.

Jocs de falda

En els primers anys de vida dels nens/nenes és molt important la relació individualitzada nena/nen-adult, ja que suposa un primer esglaó en el descobriment que fan d’elles/ells mateixes/os i del seu entorn immediat.
Dins de la vida quotidiana del nen/nena a la llar hi ha molts moments en què s’estableix aquest tracte individualitzat. Un dels quals ho possibiliten són els jocs de falda. L’educador/a, jugant amb la/el nena/nen  a la falda, li transmet el seu afecte, li fa moixaines, el/la gronxa, capta la seva atenció amb la mirada i es comunica amb ell/ella. Aquests jocs permeten establir una relació molt íntima entre la/el nena/nen i l’adult.
El joc de faldilla el considerem com un joc, al principi iniciat per l’adult, expressat per una cantarella o cançó i que comporta un contacte directe individualitzat nena/nen-adult. Moltes vegades té un caràcter totalment espontani, uns altres és provocat per l’interès de l’adult.
Aquests jocs no sols possibiliten la relació entre la/el nena/nen i la/el mestra/e, sinó que també poden servir per a establir una relació amb altres docents de l’escola, ja que en aquest cicle la relació que existeix amb els diferents mestres de l’escola és molt familiar i pròxima.
Considerem que els jocs de falda no s’han de deixar de fer en aquesta edat, sinó que es tenen que continuar realitzant en edats posteriors, ja que afectivament la/el nena/nen continua necessitant aquests tipus de joc. D’altra banda, són un pas previ als jocs dansats, col·lectius i rimats.

Psicomotricitat

La pràctica psicomotriu Aucouturier

La Pràctica Psicomotriu Aucouturier té com a objectiu el desenvolupament psíquic de les/els nenes/nens a través del cos. Es refereix a una concepció unitària de la persona, la psique és inseparable de les seves arrels corporals.
En aquesta pràctica, es treballa la unitat del plaer sensoriomotor com un factor que afavoreix el cos, el procés de simbolització i l’accés a la representació.
La pràctica té com a objectiu promoure l’expressió de totes les possibilitats motrius, emocionals, cognitives i relacionals de les/els nenes/nens.
L’expressivitat motriu de Bernard Aucouturier, és la forma original en què la nena i el nen manifesten els seus continguts de manera interna i inconscient, des de les primeres interaccions amb el món circumdant.
En observar la nena i el nen en acció, el/la psicomotricista descobreix i comprèn el significat de la seva motivació expressiva, el seu desig de concentrar-se, de separar, de ser un/a mateix/a.
El/la psicomotricista està disposat/da a complir, acceptar, secundar, comprendre el motiu expressiu per a proporcionar a les/els nenes/nens les respostes adequades a les seves necessitats, les seves peticions, els desitjos més o menys conscients.

Espai multi sensorial (Sala de l’arbre màgic)

És una sala on  es  treballa  el despertar sensorial a través de l’acció  i l’experimentació. La nena i el  nen  es converteixen en els protagonistes dels seus propis aprenentatges i la/el mestra/e passa a ser un canal d’ aquest procés.
En aquest espai els/les nens/nenes es troben amb materials que afavoreixen la percepció de sensacions i ajuden a adquirir l’aprenentatge per mitjà del 
descobriment. La riquessa d’estímuls en intensitat, freqüència i duració adequada produeix un desenvolupament harmònic i global.

Panera dels tresors

La panera dels tresors és una proposta de joc integral que es pot treballar amb nenes/nens de 6 a 12 mesos d’edat.
El joc consisteix en seleccionar els objectes en funció de les seves qualitats i presentar l’activitat a les nenes/nens de manera motivadora, per a posteriorment observar amb detall les reaccions dels nens/nenes, registrar-les i fer una valoració.
Els objectes que podem trobar en una panera són: objectes naturals, de fusta, de vidre, de tela, metàl·lics, de goma, de pèl, de cartró, de paper, manufacturats amb elements naturals, de vímet…

Joc heurístic

És una continuació de la panera dels tresors, és una activitat de joc destinada a un grup de nenes/nens de aproximadament de 12 a 20/24 mesos.
Aquest joc s’ofereix durant un període de temps determinat i en un entorn controlat, una gran quantitat d’objectes variats i repetits on a través dels sentits exploren i descobreixen les seves característiques, adquirint nocions de volum, de gravetat, de pes, de duresa, de quantitat, de temperatura, de color, de textura, mitjançant selecció, diferenciació, comparació, col·locant en sèrie, apilant, introduint, fent-los rodolar…
Aquest joc desenvolupa també capacitats cognitives (comprendre, relacionar, conèixer…), perceptives (visió, oïda, tacte, gust, olor), corporals (motricitat global, fina), ètiques (respectar, col·laborar…), afectives (gaudir, valorar, voler…), socials (col·laborar, compartir…).
És una activitat que aprofita les accions espontànies de les/els nenes/nens, al mateix temps que les potència. La/el nena/nen aprèn a descobrir per si mateix les coses, realitzant aprenentatges individuals, a vegades es produeix la interacció entre 2 o 3 nenes/us que comparteixen i intercanvien el material.
El material utilitzat en aquestes sessions ha de ser objectes naturals, de pell, metall, paper, fusta, cartró, suro, evitant-se els materials plàstics o les joguines.
La sessió de joc heurístic es divideix en dues parts molt importants. La primera és la fase del joc, on les/els nenes/nens experimentaran amb els objectes i la segona és la fase de la recollida en la qual tindran que classificar i organitzar el material en el seu lloc corresponent.

Joc simbòlic

És la capacitat de simbolitzar, crear situacions mentals i combinar fets reals amb fets imaginatius. Les/els nenes/nens aprenen a imitar accions i situacions pròpies dels adults per a entendre millor el món que els envolta, i a través d’ell, poder transmetre les seves pors, angoixes, alleujaments…
Els diferents espais que preparem a l’escola són: cuineta, taller mecànic, perruqueria, infermeria, bany, bebès, construccions, contes, música.
Aquest tipus de joc és molt important, perquè el llenguatge també està present en ells.
El joc simbòlic passa per diverses etapes de maduració, és a dir, comença de manera individual i progressivament es transforma en un joc col·lectiu.

Activitats de expressió plàstica

És un mitjà essencial de comunicació amb l’entorn quan encara no són capaços d’expressar-se.
Es converteix en una activitat lúdica on les/els nenes/nens manifesten totes les seves vivències i emocions. Treballem des de la creativitat i l’experimentació lliure de materials i tècniques molt diverses i així triar la que millor s’adapti a allò que volen expressar. També organitzem activitats plàstiques guiades on aprenen a seguir un procés i poder arribar a tota mena de demanda.
Serà sempre més important el procés de creació que el producte final.

El nostre hort

És un espai que estimula els sentits i aporta coneixement i respecte per la naturalesa.
Ens dóna la possibilitat de descobrir olors, colors, textures… com també observar el creixement de les plantes, la seva recollida i neteja facilitant als nens/as conèixer d’on procedeixen els aliments. Per un altre costat el treball en l’hort fomenta en les nenes/nens la curiositat de provar aliments nous, perquè han intervingut en tot el procés i se senten partícips. A més l’hort els dóna peu a explorar i valorar les petites coses com el descobriment d’una nova flor, un cuc, o una fulla, perquè és un espai viu i en constant canvi.

Ioga infantil

És el descobriment de tècniques de respiració, moviment, relaxació i concentració.
Els ajuda a canalitzar la seva energia, gestionar les seves emocions generant un impacte positiu. Per a elles/ells és una activitat lúdica que estimula el desenvolupament de la consciència corporal, a més, afavoreix el seu potencial creatiu i promou l’actitud pacífica cap a ells mateixos i cap al seu entorn.

Anglès

Aprendre una nova llengua quan són petits/es és molt beneficiós i més quan es presenta en un context natural. Aquest aprenentatge és interessant i motivador, construint coneixements a partir del que la/el nena/nen sap. Per tant descobrim l’anglès jugant, cantant, explicant petits contes i tractant 
situacions quotidianes i familiars.

Festes i tradicions

A l’escola ens encanta treballar la cultura mitjançant les festes tradicionals i populars de la nostra ciutat i del país on vivim.
Així doncs treballem: Santa Tecla, la Castanyada, el Tió de Nadal, els Reis, el Carnestoltes, Sant Jordi i la Pasqua.
Al juny fem LA FESTA DE FI DE CURS amb els ocellets que volen de l’escola: els PIT-ROIGS.
Totes aquestes festes es treballen mitjançant la dansa, el teatre, els contes, la música i les cançons.

Excursions i sortides

Una vegada a l’any es realitza una sortida amb les/els nenes/nens de P1 i P2 al CORRAL DEL NERI situat al Catllar, a pocs quilòmetres de l’escola, on les/els nenes/nens gaudeixen del contacte directe amb la natura i els animals de la granja.

També l’escola acompanya a les/els nenes/nens, de la mà de les seves senyoretes, en el procés de la nova etapa que viuran en breu “L’ESCOLA DELS GRANS”. Visiten escoles del barri, les seves aules, instal·lacions i comparteixen aquests espais durant un matí amb nenes/nens de P3, P4 i P5.

PER CARNESTOLTES SORTIM A LA RUA DEL BARRI! Les disfresses es confeccionen a l’escola amb les/els nenes/nens i les mestres. El divendres gaudim d’aquest dia fent una festa a l’escola de manera interna i el dissabte les/els nenes/nens, les famílies i les mestres sortim a la rua del barri de Sant Pere i Sant Pau.

Titelles

Eina que afavoreix l’aprenentatge lingüístic i l’atenció. És un recurs molt útil i dinàmic per a explicar contes, cançons, temes de llenguatge, emocions, etc.
L’escola cada any porta un espectacle de titelles molt divertit pels nens/es.

Formulari de contacte